Επιτροπές Ρόδου 1986-1995

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Επιτροπές Ρόδου 1986-1995

 

Φωτογραφία 1η από αριστερά: Λώλης Σταματίου, Κατίνα Αγιάτσικα, Μπιλιά Ρουσσέττου, Μαίρη Σταματίου-Παπαδάκη, Στράτος Διονυσίου-Τραγουδιστής, Δώρα Γεωργίου

Φωτογαρφία 2η: Πέρσα Σαλαχούρη

Φωτογραφία 3η από αριστερά: Νάνσυ Βρούχου, Ιδιοκτήτης εστιατορίου "Ελληνικόν", Μαρία Κούκουλα, Πέρσα Σαλαχούρη, Γιώργος Χατζηαντώνης-Μουσικός

Φωτογραφία 4η από αριστερά: Νάνσυ Βρούχου, Μαρία Κούκουλα, Πέρσα Σαλαχούρη,  Άντζελα Βουλγαρίδη

Φωτογραφία 1η δεξιά: Μαίρη Σταματίου-Παπαδάκη

Φωτογραφία 3η δεξιά: Λώλης Σταματίου, Κατίνα Αγιάτσικα, Μπιλιά Ρουσσέττου, Λη Μηναΐδη, Μαίρη Σταματίου-Παπαδάκη, Στράτος Διονυσίου-Τραγουδιστής, Δώρα Γεωργίου

 Φωτογραφία 4η δεξιά: Μαρία Κούκουλα, Πέρσα Σαλαχούρη, Νάνσυ Βρούχου