Χορηγίες

ΧΟΡΗΓΟΙ » Χορηγίες

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

2005-2008

  • Ο ιδιώτης χορηγός  κ. Ιωάννης Εμμ. Βασιλείου από τη Ρόδο προσέφερε στη «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» ως χορηγία τη δαπάνη της  υποτροφίας πέντε υποτρόφων του Συλλόγου,  για το διάστημα 2005-2008!!
  • Η ιδιώτης χορηγός επίσης κα Δέσποινα Χαπίπη από τη Ρόδο, προσέφερε στη «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» ως χορηγία  τη δαπάνη της  υποτροφίας ενός υποτρόφου του Συλλόγου,  για το διάστημα 2005-2007!!

 12/4/2012

  • Δωρεά της Εταιρίας Ροδιακών Μελετών Σύλλογος που διέκοψε τη λειτουργία του και προσέφερε στη «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» το περιεχόμενο του ταμείου του.

25/4/2012

  • Χορηγία προς την «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» από το Ίδρυμα Marc De Montalembert με ποσό ίσο προς την ετήσια υποτροφία δύο υποτρόφων. ( http://www.fondationmdm.com)

2013

  • Χορηγία προς την «Δωδεκανησιακή Μέλισσα» από το Ίδρυμα Marc De Montalembert με ποσό ίσο προς την ετήσια υποτροφία ενός υποτρόφου.